#VeinteMilRíasBaixas
Buscador

Bases do concurso de fotografía #VinteMilRíasBaixas

O obxectivo desta promoción, organizada pola área de Turismo Rías Baixas da Deputación de Pontevedra, é realizar un concurso fotográfico en liña a través da rede social móbil Twitter no que poderán participar todas as persoas físicas que cumpran as condicións establecidas nestas bases:

Lexitimación de participación

Poderá participar calquera persoa física maior de 13 anos, residente en España, que posúa unha conta en Twitter e que durante o período de validez da campaña participe na acción nos termos descritos nestas bases.

Período de vixencia do concurso

O concurso comeza o 11 de abril de 2017 e ­finaliza o 25 de xuño de 2017 ás 23:59 h.

Participación e mecánica

Para inscribirse, a persoa participante debe ter unha conta en Twitter e respectar as condicións desta rede (https://twitter.com/tos?lang=es). Ademais, para que a participación poida ser validada, este perfi­l ten que ser público.

 1. As persoas participantes deben seguir a conta de Twitter de Turismo Rías Baixas (@turisriasbaixas).
 2. A temática do concurso é "O teu recuncho favorito das Rías Baixas"; as persoas participantes deberán compartir en Twitter fotografías de todo aquilo que relacionen con espazos situados nas Rías Baixas: instalacións, contorna, xente, valores, creatividade, tradición, patrimonio etc.
 3. Para identificar a súa participación no concurso as persoas participantes deberán incluír no chío que acompañe a súa fotografía o hashtag #VinteMilRíasBaixas ou #VeinteMilRíasBaixas no momento de publicala en Twitter.
 4. Só as fotografías relacionadas coa  temática indicada entrarán no concurso. O uso do hashtag #VinteMilRíasBaixas ou #VeinteMilRíasBaixas implica a súa participación. A comunicación co gañador será vía Twitter e os seus datos solicitaranse igualmente deste xeito.
 5. As imaxes non poderán reproducir estereotipos sexistas e deberán amosar homes e mulleres por igual.
 6. As imaxes subidas a Twitter co hashtag serán manipuladas por Turismo Rías Baixas para engadir o usuario para os efectos de participación no concurso.
 7. O concurso é válido para todas as fotografías realizadas e subidas a Twitter entre o 11 de abril de 2017 e o 25 de xuño de 2017 ás 23:59 horas cos hashtags #VinteMilRíasBaixas ou #VeinteMilRíasBaixas por usuarias e usuarios rexistrados na web indicada e dentro da temática establecida. Non se aceptarán fotografías realizadas fóra destas datas.
 8. Cada participante pode subir tantas fotos como queira dentro das datas do concurso e sempre dentro da temática indicada.
 9. O xurado seleccionará un máximo de 10 imaxes como finalistas, de entre as que se elixirá unha gañadora. Unha mesma persoa participante non poderá ter máis de 2 imaxes dentro da selección de finalistas.
 10. O xurado estará formado polo equipo técnico de Turismo Rías Baixas e o equipo de Comunicación.
 11. O 27 de xuño de 2017 a organización poñerase en contacto coas persoas gañadoras a través do correo electrónico facilitado no formulario de participación e publicará a lista de gañadoras e gañadores na web de Turismo Rías Baixas. En caso de imposibilidade manifesta para contactar coas ou cos gañadores no prazo de tres días hábiles a organización quedará exenta de calquera responsabilidade e poderá elixir outra gañadora ou gañador.*

Premio

Para as imaxes finalistas: 30 copias impresas en formato postal da imaxe seleccionada, co seu nome de usuaria ou usuario e o logo de Rías Baixas.

Para a imaxe gañadora: un lote de produtos Rías Baixas e dous bonos para os oito festivais do ciclo #RíasBaixasFests

O premio non poderá ser trocado polo seu valor en metálico.

Protección de datos de carácter persoal

As persoas participantes aceptan, mediante a súa participación no concurso en Twitter, que os contidos e comentarios que vaian ser publicados nesta rede poidan ser compartidos co resto de usuarias e usuarios de Instagram e outras redes sociais. A participación nun concurso desta natureza supón a aceptación das normas de Twitter.

Dereitos de imaxe

A participación no concurso implica darlle o consentimento á Deputación de Pontevedra e a Turismo Rías Baixas para utilizar as imaxes (atribuíndo a autoría) no material de promoción relacionado con esta campaña. As imaxes xeradas dentro do concurso poderán ser enlazadas en Instagram, mencionando a autoría, a través dos medios de comunicación propios de Turismo Rías Baixas e da Deputación de Pontevedra. As imaxes achegadas polas persoas participantes non se usarán con fins lucrativos.

Cada participante manifesta e responsabilízase de ter os dereitos de imaxe e propiedade intelectual de todo o material.

Responsabilidades

O mero feito de participar neste concurso implica a aceptación íntegra destas bases.

A Deputación de Pontevedra reserva o dereito de rexeitar ou excluír da participación no concurso a calquera participante que non reúna os requisitos descritos destas bases ou que contraveña as normas ou finalidade do concurso.

A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das posibles perdas de datos polo mal funcionamento de Twitter ou internet.

Ademais, a Deputación de Pontevedra exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, a pesar das medidas de seguridade adoptadas, puidese causar a utilización indebida dos contidos por parte das persoas usuarias e, en particular, aínda que non de forma exclusiva, polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á suplantación da personalidade de terceiras persoas efectuada por unha usuaria ou un usuario en calquera clase de comunicación realizada no desenvolvemento do concurso.

* Corrección, o punto 11 queda redactado da seguinte maneIra:

 1. O 27 de xuño de 2017 a organización poñerase en contacto coas persoas gañadoras a través das súas contas de Twitter e publicará a lista de gañadoras e gañadores na web de Turismo Rías Baixas. En caso de imposibilidade manifesta para contactar coas ou cos gañadores no prazo de tres días hábiles a organización quedará exenta de calquera responsabilidade e poderá elixir outra gañadora ou gañador.

 

 

Contido web Contido web

Concurso #VeinteMilRíasBaixas