Tralas pegadas da Orde de San Xoán de Xerusalén ou de Malta

Buscador
Gozar con...
Parella Grupo
Cando ir...
Outono Inverno Primavera Verán
Onde...
Costa Sur   

Ata 1862 a parroquia de Castrelos pertence ós Cabaleiros da Orde de San Xoánn de Malta polo que o seu párroco tiña carácter de prior. A igrexa de Santa María de Castrelos, unha auténtica xoia do románico, foi consagrada en 1216, sobresaíndo a rica ornamentación da súa porta occidental. Na zona consérvanse, ademais, a ponte medieval e o cruceiro, do século XVII.

Na península do Morrazo, en Bueu, podemos visitar a igrexa de Santa María de Cela, un templo parroquial desde o que se divisa unha magnífica panorámica costeira. De estilo románico, a súa tipoloxía é un fiel reflexo das igrexas construídas pola orde dos sanxoanistas. Consta dunha soa nave, rematada nunha ábsida rectangular á que se abre un van de arcos de aresta. Destacan no presbiterio dous arcos oxivais con curiosas figuras en baséalas e capiteis. No exterior a porta de acceso áchase enmarcada por dúas arquivoltas apuntadas, sustentadas por columnas acobadadas nas xambas. Posúe un curioso tímpano ornamentado con dous leóns que flanquean unha figura encapuchada e tres cruces.

A igrexa de Santa María do Campo, en Marín, foi construída a finais do século XII e principios do XIII. É de estilo románico algo tardío. Desta época conserva no interior un arco triunfal, basto, estreito e apuntado, a través do que se accede ó presbiterio, con forma rectangular. Nunha segunda fase de construción, no século XVI, realízase a nave, de estilo barroco. Posúe tamén unhas magníficas pinturas murais góticas. Pertenceu á Encomenda de San Xoán

Gozar con...
Parella Grupo
Cando ir...
Outono Inverno Primavera Verán
Onde...
Costa Sur   
Recursos da experiencia
Recursos da experiencia
Recursos próximos
Recursos próximos