Castillo de Soutomaior
Buscador

Reserva

Grupos

O parque ofrece a posibilidade de reservar a visita de grupos. Esta reserva debe realizarse a través de Turismo Rías Baixas, cumprimentando e enviando o formulario de solicitude.

Se desexa enviar a súa solicitude por correo electrónico, imprima e cumprimente o impreso de solicitude de Reserva de Grupos.

Envíe o seu formulario de solicitude polo menos 15 días antes da data da súa visita.

 • Para garantir a calidade da visita, o aforo do castelo é limitado.
 • A reserva anticipada de entradas garante o acceso aos grupos organizados para poder visitar o castelo de Soutomaior na data e hora desexadas.
 • O castelo ofrece cada día desde o 15 de xuño ao 14 de outubro varias visitas guiadas. Se desexa utilizar este servizo, debe especificalo no seu formulario de solicitude de visita, quedando suxeito a dispoñibilidade.
 • O Departamento de reservas enviaralle unha Folla de Reserva, que deberá presentar o día da súa visita.

Considérase grupo aquel composto por un mínimo de 10 persoas.

Pode contactar co Departamento de Reservas en:

Escolares

Visitas autoguiadas polo parque do Castelo de Soutomaior.

Esta visita ten un carácter didáctico e gratuíto, polo que ha de ser guiada polo docente.

 • Poden solicitala tódolos centros educativos homologados pola Unión Europea.
 • Estas visitas ofrécense durante todo o ano no horario do monumento.
 • Poderán participar na visita ata dous grupos de 30 persoas, profesorado incluído.

Reservas

Unha vez recibido, dende o Departamento de reservas poñerémonos en contacto co centro para confirmar ou desestimar a participación no programa.

No caso de que a actividade fose aprobada, enviarémoslle o documento de confirmación con antelación suficiente.

 • Se varía o número de participantes dende o momento da recepción da confirmación ata o da realización da visita ou se se produce unha anulación, deben comunicalo á dirección de correo electrónico, polo menos 48 horas antes da visita.

Horarios

 • Os grupos deben organizarse en función da hora asignada na reserva para o acceso ao castelo, unha vez dentro, dirixiranse ao persoal de vixilancia para indicarlles o punto de inicio do percorrido.
 • A visita ao castelo e aos xardíns adaptarase ao horario vixente.

Necesidades especiais

 • Debido ás características do monumento, o percorrido non está totalmente adaptado para o acceso en cadeira de rodas. As persoas con mobilidade reducida só poderán realizar unha visita parcial ao Monumento (Patio de Armas) e ao Xardín de Camelias.