cabecera-patrimonio-literario
Buscador
20 e 21 de xullo 2018

A fusión de música e experiencias ao aire libre fan de Vive Nigrán, coñecido tamén como o “picnic pop festival”, unha cita ineludible para os próximos 20 e 21 de xullo nas Rías Baixas. A proposta festivaleira en Nigrán aposta por fomentar vivencias nas que gastronomía, paisaxe, mar, deporte e cultura son os grandes protagonistas. Cun privilexiado escenario, moi próximo á incrible Praia América, o benxamín dos Rías Baixas Fest deixará sen dúbida un bo sabor de boca a aquelas e aqueles que busquen un verán memorable.

A mellor música do panorama nacional, xunto con propostas do outro lado do charco como a arxentina Nathy Peluso, faise dona do antigo campo de fútbol de Lourido: Sidonie, Mueveloreina, The Limboos, Depedro, Esteban & Manuel, Bigott, Abraham Boba DJ Set (León Benavente) ou Las Odio son algunhas das propostas que farán mover irremediablemente os pés ás e os asistentes ou acabar coreando unha a unha todas as cancións dos seus artistas favoritos.

Unha experiencia global para todas as idades

Vive Nigrán parte do concepto de “picnic pop festival” para debuxar unha experiencia global na que a proposta musical únese a multitude de actividades ao aire libre para todos os públicos relacionadas co ámbito da cultura creativa: xogos e talleres para aprender de maneira divertida,foodtrucks que ofrecerán unha ampla oferta culinaria, un mercadillo con interesantes propostas creativas, sesións DJ para que a festa continúe ata que o corpo aguante, charlas, etc.

A filosofía do festival é que aquelas e aqueles que se trasladen no mes de xullo a Nigrán, en pleno O Val Miñor e un dos destinos favoritos para o turismo nas Rías Baixas, poidan gozar intensamente da contorna independentemente da súa idade desde a mañá á noite, implicándose co territorio e as súas xentes e gozando da natureza á vez que se empapan de cultura e gozan dunha programación moi coidada con persoas artistas emerxentes e consagradas.

Playa Patos, Nigrán
Playa Patos, Nigrán

QUE VER NA CONTORNA

Vive Nigrán ten lugar nunha contorna idílica de finas areas con bandeira azul, Praia América, inmortalizada ademais pola literatura grazas a un dos escritores actuais galegos con maior repercusión no panorama nacional, Domingo Villar, autor de A praia dos afogados. E é que patrimonio, cultura e paisaxe combínanse de maneira maxistral nesta contorna pesqueira da comarca do Val Miñor.

Boa proba da riqueza paisaxística da zona, con incribles praias para a práctica deportiva como o territorio surfeiro de Patos , é a península de Monteferro , que ofrece desde o miradoiro da súa cima unha panorámica asombrosa da ría de Vigo e as Illas Cíes, a xoia do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Outro espectáculo natural digno de admirar é o estuario da Foz e da Ramallosa, un espazo protexido perfecto para o avistamento de aves acuáticas e migratorias.

Moi próxima a Nigrán atópase Baiona, a primeira vila que coñeceu a noticia do Descubrimento de América grazas á chegada da carabela Pinta o 1 de marzo de 1493, feito que conmemora todos os anos a festa de interese turístico internacional da Arribada.

Ademais esta bela localidade mariñeira é coñecida tamén pola fortaleza de Monte Boi, unha impoñente mostra da potencia fortificada da provincia de Pontevedra con tres quilómetros de muralla, e por ser destino habitual para gozar da espectacular gastronomía que fai famosas ás Rías Baixas.

VIVE NIGRÁN

Publicador de contidos Publicador de contidos

Produciuse un erro ao procesar o modelo.
Expression entry is undefined on line 8, column 71 in 10154#10194#186605.
1<#assign smart = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/smart.tld"]/> 
2 
3<#assign urlBuscador = propsUtil.get("recursos.turisticos.buscador")/> 
4 
5<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")/> 
6<#assign DLFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService")> 
7 
8<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getLatestArticle(entry.getClassPK())/> 
9<#assign content = journalArticle.getContentByLocale(locale)/> 
10<#assign doc = saxReaderUtil.read(content)/> 
11 
12<#assign nodesPie = doc.selectNodes("//*/dynamic-element[@name='Pie_de_imagen']")> 
13<#assign recursosRelacionados = (doc.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='Recursos_relacionados']/dynamic-content").getText())!"" /> 
14 
15<#-- Comprobar si hay galeria de imagenes --> 
16<#assign hayImagenes = false /> 
17<#if nodesPie?has_content> 
18	<#if nodesPie?size == 1> 
19		<#assign img = (nodesPie[0].selectSingleNode("child::dynamic-element[@name='Galeria']/dynamic-content").getText())!"" /> 
20 
21		<#if img != '' && img != 'null'> 
22			<#assign hayImagenes = true /> 
23		</#if> 
24	<#else> 
25		<#assign hayImagenes = true /> 
26	</#if> 
27</#if> 
28 
29<#if hayImagenes> 
30	<script type="text/javascript" src="/PortalWeb-theme/js/modernizr.custom.70736.js"></script> 
31	<script type="text/javascript" src="/PortalWeb-theme/js/jquery.masonry.min.js"></script> 
32	<script type="text/javascript" src="/PortalWeb-theme/js/jquery.history.js"></script> 
33	<script type="text/javascript" src="/PortalWeb-theme/js/js-url.min.js"></script> 
34	<script type="text/javascript" src="/PortalWeb-theme/js/jquerypp.custom.js"></script> 
35	<script type="text/javascript" src="/PortalWeb-theme/js/gamma.js"></script> 
36</#if> 
37 
38<div class="monografico"> 
39	 
40	<#if hayImagenes>		 
41		<div class="galeria">			 
42			<div class="contenedor-imagenes"> 
43				<div class="gamma-container gamma-loading" id="gamma-container"> 
44					<ul class="gamma-gallery"> 
45						<#list nodesPie as image> 
46							<#assign src = (image.selectSingleNode("child::dynamic-element[@name='Galeria']/dynamic-content").getText())!"" /> 
47							<#assign alt = (image.selectSingleNode("child::dynamic-content").getText())!"" /> 
48							<#if alt == "" > 
49								<#assign alt = "Imagen galeria" /> 
50							</#if> 
51							 
52							<#assign counter = 0 > 
53							<#list src?split("?")?first?split("/") as x> 
54								<#if counter == 2> 
55									<#assign groupId = x?number > 
56								</#if> 
57								<#if counter == 5> 
58									<#assign uuId = x > 
59								</#if> 
60								<#assign counter = counter+1 > 
61							</#list> 
62							 
63							<#assign fileEntry = DLFileEntryLocalService.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuId,groupId) > 
64												 
65							<#assign class = "" /> 
66							<#if fileEntry.getDescription() != "" > 
67								<#assign class = "class=\"show-description\"" /> 
68							</#if> 
69							 
70							<#if src != ''> 
71								<li ${class}> 
72									<div data-alt="${alt}" data-description="<span>${fileEntry.getDescription()}</span>" data-max-width="1800" data-max-height="2400"> 
73										<div data-src="${src}" data-min-width="1300"></div> 
74										<div data-src="${src}" data-min-width="1000"></div> 
75										<div data-src="${src}" data-min-width="700"></div> 
76										<div data-src="${src}" data-min-width="300"></div> 
77										<div data-src="${src}" data-min-width="200"></div> 
78										<div data-src="${src}" data-min-width="140"></div> 
79										<div data-src="${src}"></div> 
80										<noscript> 
81											<img src="${src}" alt="${alt}"/> 
82										</noscript> 
83									</div> 
84								</li> 
85							</#if> 
86						</#list> 
87					</ul> 
88 
89					<div class="gamma-overlay"></div> 
90 
91				</div> 
92			</div> 
93		</div> 
94	</#if> 
95	 
96	<#if (recursosRelacionados != "")>					  
97		<div class="row-fluid"> 
98			<div class="span12"> 
99				<div id="mapExpDetCont" class="map-container " style="height: 375px"> 
100					 <@smart["mapanavegable"] 
101						 mapaElement="mapaDetalleExpPan1" 
102						 containerId="#mapExpDetCont" 
103						 dimensionsFromContainer="true" 
104						 resizeWithContainer="true" 
105						 filtro="false" 
106					 /> 
107				</div> 
108			</div> 
109		</div> 
110	</#if> 
111 
112</div> 
113 
114 
115<script type="text/javascript"> 
116 
117	var filtroRecursosPropios = "${recursosRelacionados}"; 
118	 
119	<#if hayImagenes> 
120		$(function() { 
121 
122			var GammaSettings = { 
123					// order is important! 
124					viewport : [ { 
125						width : 1200, 
126						columns : 5 
127					}, { 
128						width : 900, 
129						columns : 4 
130					}, { 
131						width : 500, 
132						columns : 3 
133					}, {  
134						width : 320, 
135						columns : 2 
136					}, {  
137						width : 0, 
138						columns : 2 
139					} ] 
140			}; 
141 
142			Gamma.init( GammaSettings ); 
143			 
144		}); 
145	</#if> 
146	 
147	$(function() { 
148		if ('' != filtroRecursosPropios) { 
149			// si los hay llamar a mostrarRecursosPropios 
150			mostrarRecursosPropios(); 
151
152	}); 
153 
154	function mostrarRecursosPropios() { 
155		<#-- llamada json --> 
156		jQuery.post("${urlBuscador}",{'filtro': '#CODREC:' + filtroRecursosPropios, 'locale':'${locale}'},function(data,textStatus){ 
157			if(textStatus=='success'){ 
158				data.mapMarkerType = MapMarkerType.EXPERIENCE_OWNED_RESOURCE; 
159				// Se cargan los recursos en el mapa 
160				addMapNavigationData('mapaDetalleExpPan1', data); 
161				actualizaMarcadores('mapaDetalleExpPan1'); 
162
163		},"json"); 
164
165 
166</script>